BET | Stellaris DansTeater
BET
BET
  •  
  • © 2020 Stellaris DansTeater. Org. nr. 871405522

    Personvernserklæring Kontakt oss 0

BET

BET — Body Experience Time


“BET” - Body Experience Time er et samarbeidsprosjekt mellom Fine5 Dance Theatre (Estland) Stellaris DansTeater (Norge) og Society Party (Latvia).

“BET” - Body Experience Time er et samarbeidsnettverk av europeiske, skandinaviske og baltiske dansekompanier som er aktivt engasjert i internasjonal kunstnerisk utforskning og publikumsutvikling innen dansekunst og utvikling av kunstneriske produkter, ekspertise og ideer. Prosjektet er også samfunnsengasjert, og samarbeider med lokale kunstnere, kulturinstitusjoner, skoler og universiteter. Målet er også å bidra til at dansekunstnere over 45 år møtes og jobber også gjennom de nettbaserte arbeids plattformene.

Gjennom “BET” - Body Experience Time skal vi produsere en danseforestilling som skal presenteres i 5 land.

Prosjektet har mottatt 3 åring støtte fra EU Creative Europe for perioden 2021-2023. Lifelong Dance Practice: Project 45+ har tidligere blitt støttet av Nordic Culture Point.

RAZDEDAUCH


Stacks Image 518

Forestillingen "RAZDEDAUCH" vises i Tallinn 1 og 2 april 2022.

„The body is the zero point of the world, the place where paths and spaces cross.... It is the tiny utopian core at the centre of the world.“ (Michel Foucault)

Å bli tilstede avslører den opparbeidede erfaringen og historien vi alle bærer i oss, og vår interesse for denne forestillingen er å belyse den unike og nyte både våre fellestrekk og forskjeller i prosessen med å skape. Det spesielle ved de siste to årene har utfordret, formet og utvidet vår felles praksis, og har blitt en katalysator for de sammenvevde temaene pust, fysisk nærhet og grenser. Når vi kommer fra forskjellige land, har møtene våre vært få og flyktige og har tatt mange forskjellige former og konstellasjoner, men det oppstår alltid noe meningsfylt når vi bare er tilstede i et øyeblikk med hverandre. Som understreker dette prosjektet med modne dansekunstnere med ulike bakgrunner, er feiringen av forestillingen om at dans og dans tilhører alle – i alle aldre.

RAZDEDAUCH ble opprettet som en del av BET - Body, Experience, Time» fremført av «Lifelong Dance Practice: Project 45+»-dansere. Dette prosjektet ser for seg som et samarbeidsnettverk av syv europeiske, skandinaviske og baltiske danseinstitusjoner og uavhengige artister i samarbeid med lokale kunstnere, kulturinstitusjoner, skoler og universiteter. De tre hovedpartnerne og arrangørene av prosjektet fra deltakende land er: Fine5 Tantsuteater (Tallinn, ESTLAND) Association PARTY (Riga, LATVIA) og Stellaris DansTeater (Hammerfest, NORGE).

Prosjektet er støttet av Creative Europe, Estlands kulturdepartement, Tallinn City, det latviske kulturdepartementet, Tanssiteatteri MD (Tampere, Finland), Hammerfest kommune og Arts Promotion Centre Finland.

Stacks Image 498
Stacks Image 500
Stacks Image 502
Stacks Image 509