BET | Stellaris DansTeater
BET
BET
  •  
  • © 2023 Stellaris DansTeater. Org. nr. 871405522

    Personvernserklæring Kontakt oss 0

BET

BET — Body Experience Time


“BET” - Body Experience Time er et samarbeidsprosjekt mellom Fine5 Dance Theatre (Estland) Stellaris DansTeater (Norge) og Society Party (Latvia).

“BET” - Body Experience Time er et samarbeidsnettverk av europeiske, skandinaviske og baltiske dansekompanier som er aktivt engasjert i internasjonal kunstnerisk utforskning og publikumsutvikling innen dansekunst og utvikling av kunstneriske produkter, ekspertise og ideer. Prosjektet er også samfunnsengasjert, og samarbeider med lokale kunstnere, kulturinstitusjoner, skoler og universiteter. Målet er også å bidra til at dansekunstnere over 45 år møtes og jobber også gjennom de nettbaserte arbeids plattformene.

Gjennom “BET” - Body Experience Time har vi produsert "RAZDEDAUCH". Les mer her.

Prosjektet har mottatt 3 åring støtte fra EU Creative Europe for perioden 2021-2023. Lifelong Dance Practice: Project 45+ har tidligere blitt støttet av Nordic Culture Point.

Stacks Image 498
Stacks Image 500
Stacks Image 502
Stacks Image 509